Saturday, March 15, 2014

ข้อดีของการฟังภาษาต่างประเทศเป็นประจำ

               1. ในขณะที่ฟังข้อมูล ข่าวสาร บทสนทนา บทเพลงหรือสปอร์ตโฆษณาท่านจะได้ทบทวนคำศัพท์ โครงสร้างประโยค การออกเสียงคำ/ประโยค สำเนียงภาษา รวมทั้งฝึกทักษะการตีความแปลความไปพร้อมๆ กัน
               2. ท่านสามารถเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาใหม่ๆ จากการฟัง
               3. เมื่อฟังเป็นประจำ ท่านสามารถพูดเลียนแบบสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้สื่อสารด้วยความมั่นใจ
               4. นอกจากการฟังช่วยทบทวนความรู้เกี่ยวกับภาษาแล้ว ยังช่วยให้เกิดความรู้รอบตัวจากการฟังข่าว บทความ หรือแม้แต่การพยากรณ์อากาศ
               5. การฟังเป็นงานอดิเรกที่ท่านสามารถทำได้ทุกขณะที่ทำงานอื่นๆอยู่ เช่น ซัก/รีดผ้า เตรียมปรุงอาหาร เดินออกกำลังกาย รอรถ/การนัดหมาย หรือขณะพักผ่อน เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้อย่างดีเยี่ยม

               6. การฟังช่วยฝึกการมีสมาธิและความตั้งใจของผู้ฟัง
(My original article @http://www.englishclub.com/esl-articles/200204.htm) 

No comments:

Post a Comment