Saturday, March 15, 2014

บทสรุป

            ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาแรกที่คนไทยทุกคนต้องเรียนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา แต่มักจะได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนมานั้นไปใช้สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะคนไทยส่วนมากมีแรงบันดาลใจไม่มากพอและขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจริงจัง  ในยุคที่ประชาคมอาเซียนกำลังเป็นจริงและภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานในระหว่าง 10 ประเทศ เราท่านอาจ จะต้องมีการสมาคมกับประเทศเพื่อนบ้านไม่มากก็น้อย หากเป็นไปได้ การเรียนรู้ภาษาอาเซียน 1-2 ภาษาจะช่วยให้มีความพร้อมและศักยภาพที่เพียงพอในการเป็นพลเมืองอาเซียน เหนือสิ่งอื่นใด คนไทยควรมีทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพในระดับดี สามารถโต้ตอบและดำเนินการสนทนาต่อได้เป็นเบื้องต้น เพราะแม้แต่การเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศอื่นๆ ทางโปรแกรมiTunes ผู้สอนก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษาได้ในเวลาเดียวกัน

แหล่งเรียนรู้ทักษะฟัง

          1. Podcast  เป็นสื่อดิจิทัลที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์เสียง(Audio Podcast) หรือรูปแบบวีดิทัศน์(Video Podcast)  ถูกอัพโหลดขึ้นไว้บนเวบไซต์ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจที่ต้องการฟังโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะเปิดฟังจากเวบไซต์ได้เลย หรือดาวน์โหลดลงไว้บนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ฟังภายหลัง นอกจากนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดลงบน MP3 Player แล้วพกพาไปฟังตามสถานที่และโอกาสที่ตนต้องการได้อีกด้วย  ตัวอย่างเวบไซต์สำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น BBC Learning English, LearnEnglish, BBC PODCASTS&DOWNLOAD, VOA Podcasts, elllo, ESL Pod เป็นต้น
          MP3 Player เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นไฟล์เสียงขนาดเล็ก พร้อมชุดหูฟัง น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดเก็บและการนำไปใช้ตามสถานที่และโอกาสต่างๆ ท่านสามารถเรียนรู้ทักษะฟังด้วยการใช้ Podcast & MP3 ได้อย่างสะดวก ง่ายดายและใช้ได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา(anywhere anytime) โดยไม่เป็นการรบกวนสมาชิกผู้อื่นในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านเลย คุณภาพเสียงที่ได้ยินก็มีความชัดเจนเสมือนว่า กำลังฟังอยู่ในห้องปฏิบัติการทางภาษาทีเดียว
          2. iTunes เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดเก็บและเล่นดนตรี ภาพยนตร์ รายการทีวีโชว์ รวมทั้งเป็นร้านค้าออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสั่งซื้อหนังสือเสียง ซีดีเพลง หรือภาพยนตร์เรื่องโปรด ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Apple Inc. หากท่านต้องการใช้โปรแกรมนี้  ท่านจะต้องมี iTunes Player เป็นอันดับแรก  ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการสืบค้นคำว่า iTunes   แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาไว้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน  ส่วนที่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทักษะฟัง คือ iTunes Stores ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและนำเสนอสินค้าออนไลน์ต่างๆ ในส่วนนี้มี Podcasts สำหรับเรียนภาษาต่างประเทศจำนวนมากจากหลากหลายเวบไซต์  สามารถเปิดฟัง ดาวน์โหลดลงบนคอมพิวเตอร์หรือนำไปใช้กับMP3ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังมี iTunes U ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทั้งAudio Podcast และVideo Podcast ที่นำเสนอการสอนการบรรยายในรายวิชาต่างๆ สำหรับสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่อนุบาลถึงเกรด12 (k-12)  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก ข้อดีของiTunes คือ ท่านสามารถเลือกฟังPodcasts ที่สนใจได้ตามข้อมูลที่ระบุ และหากต้องการฟังเป็นประจำ ก็บอกรับเป็นสมาชิก(subscribe) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปใช้กับ MP3 ได้ตามต้องการ
          โปรแกรมiTunes ยังมีส่วนที่เป็น Internet Stream ซึ่งเป็นส่วนที่รวบรวมสถานีวิทยุทางอินเตอร์เนต ประกอบด้วยสถานีวิทยุจำนวนมากจากทั่วโลก ถูกจัดไว้เป็นกลุ่มๆ ตามประเภทของดนตรีชนิดต่างๆ เช่น Adult Contemporary, Alternative Rock, Ambient, Blues, Classic rock, Classical, Country, Jazz etc. หรือหากต้องการฟังข่าวหรือการพูดคุยภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เลือกฟังได้จากกลุ่มCollege/University, News/Talk Radio
          3. Android App เป็นสิ่งที่กำลังมาแรงในยุคสมัยที่ smart phones มาพร้อม3G/4G และหาซื้อได้ง่ายกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ขอแนะนำ Big City Small World Podcasts, LearnEnglish Podcasts และ iPP Podcast Player

วิธีเรียนรู้ทักษะฟัง

               1. การเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยทั่วไป ผู้สอนจะใช้เครื่องเล่นเทป/ซีดี สื่อมัลติมีเดีย หรือรายการโทรทัศน์ประกอบการสอนทักษะฟัง แต่ในยุคนี้ท่านต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีเรียนรู้แบบเดิม

         2. การเรียนรู้นอกชั้นเรียน หากท่านมีเครื่องเล่นเทป/ซีดี สื่อมัลติมีเดีย หรือรายการโทรทัศน์เอง ก็สามารถฟังได้ตามวันเวลาที่ตนต้องการ แต่ท่านแน่ใจหรือไม่ว่าการฟังด้วยสื่อเหล่านั้นมีความสะดวกในการนำไปใช้ และไม่เป็นการรบกวนสมาชิกผู้อื่นในครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน ในที่นี้ จึงขอแนะนำการเรียนรู้ทักษะฟังด้วยตนเองโดยใช้พ็อดคาสต์และเอ็มพีสาม(Podcast & MP3 Player)

ข้อดีของการฟังภาษาต่างประเทศเป็นประจำ

               1. ในขณะที่ฟังข้อมูล ข่าวสาร บทสนทนา บทเพลงหรือสปอร์ตโฆษณาท่านจะได้ทบทวนคำศัพท์ โครงสร้างประโยค การออกเสียงคำ/ประโยค สำเนียงภาษา รวมทั้งฝึกทักษะการตีความแปลความไปพร้อมๆ กัน
               2. ท่านสามารถเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาใหม่ๆ จากการฟัง
               3. เมื่อฟังเป็นประจำ ท่านสามารถพูดเลียนแบบสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้สื่อสารด้วยความมั่นใจ
               4. นอกจากการฟังช่วยทบทวนความรู้เกี่ยวกับภาษาแล้ว ยังช่วยให้เกิดความรู้รอบตัวจากการฟังข่าว บทความ หรือแม้แต่การพยากรณ์อากาศ
               5. การฟังเป็นงานอดิเรกที่ท่านสามารถทำได้ทุกขณะที่ทำงานอื่นๆอยู่ เช่น ซัก/รีดผ้า เตรียมปรุงอาหาร เดินออกกำลังกาย รอรถ/การนัดหมาย หรือขณะพักผ่อน เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้อย่างดีเยี่ยม

               6. การฟังช่วยฝึกการมีสมาธิและความตั้งใจของผู้ฟัง
(My original article @http://www.englishclub.com/esl-articles/200204.htm) 

บทนำ

        กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบาย "ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2561)" สู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน พัฒนาครู ส่งเสริมการใช้ICTและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพิ่มเวลาเรียน เน้นให้มีการสนทนาในห้องเรียนมากขึ้น  เรียนแบบเข้มข้น เช่น การมีค่ายฤดูร้อน เป็นต้น และได้มีการประชุมหารือจัดทำ "แผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน" ขึ้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารของผู้เรียนคนไทย และการนำภาษาต่างประเทศที่เรียนนั้นไปแสวงหาความรู้ในวิชาต่างๆ ได้ดีขึ้น เป็นยุทธศาสตร์ล่าสุดที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องตระหนักรู้และต้องปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปดังกล่าว
               การที่ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ จะมีประสิทธิภาพตามต้องการนั้น นอกจากผู้เรียนต้องมีแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้ มีความรู้ทางหลักภาษาที่ถูกต้องแม่นยำและคำศัพท์จำนวนมากเพียงพอที่จะนำไปบูรณาการในทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สุภาพ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาแล้ว การใช้เวลาในการเรียนการฝึกฝนทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่างจริงจังต่อเนื่องก็เป็นส่วนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตาม หากโอกาสการฝึกฝนการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวันของท่านมีจำกัดเนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การอยู่ในสังคมที่ไม่มีชาวต่างชาติ  หรือภาระงานประจำที่ไม่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ย่อมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความรู้และประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารลดลงอย่างไม่รู้ตัวหรือหายไปอย่างสิ้นเชิง จึงขอแนะนำให้พยายามเรียนรู้และฝึกฝนทักษะฟังภาษาต่างประเทศด้วยตนเองเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้เพราะเวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์นั้นน้อยเกินไปที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟังภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract

        Learning a foreign language refers to the abilities to communicate with the language meaningfully and successfully. It can be integrated either by listening-speaking as beginning level or by reading-writing as advanced one. Being the first receptive skill for human, listening is considered the most fundamental one for learners because it helps trigger another language skill - speaking. Having a normal development, infants listen continuously and repeatedly to parents' talk for some periods of time, and gradually speak out word by word, initiation of basic communication. The same process happens to learners of foreign languages if they practice the skill attentively. The objectives of this article which was composed from my direct experience are to introduce listening resources and a listening format which can be utilized simply, conveniently, economically, and suitably for the 21st century learners.

Introductions

บทคัดย่อ
               การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหมายความถึงความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษานั้นๆ อย่างมีความหมายและประสบผลสำเร็จ เป็นการบูรณาการของทักษะฟังพูดในระดับเบื้องต้นหรือทักษะอ่านเขียนในระดับก้าวหน้า ทักษะฟังจัดว่าเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เรียน เพราะการฟังภาษาพูดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ ก่อให้เกิดทักษะพูดในเวลาถัดมาอันเป็นธรรมชาติของภาษาแม่ทุกภาษาที่ทารกหรือผู้เรียนต้องมีพัฒนาการเป็นลำดับ ผู้เรียนที่กำลังเรียนภาษาต่างประเทศจึงต้องฝึกทักษะฟังอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ฟังและโต้ตอบได้ถูกต้อง พัฒนาไปสู่ทักษะฟังพูดที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแหล่งเรียนรู้การฟังและรูปแบบการนำไปใช้สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ด้วยวิธีการที่สะดวกใช้ ง่ายต่อการเรียนรู้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน